B O Wydawnictwie

ISSN:

  1733-4233

Publisher:

Oddział PAN w Lublinie
 

Redakcja

Redaktor Naczelny
Tadeusz Jan Chmielewski (UP, Lublin)

Rada Naukowa
dr Geert de Blust (Research Institute for Nature and Forest Department, Bruksela, Belgia),
prof. Tadeusz Jan Chmielewski (UP, Lublin), prof. Ryszard Dębicki (UMCS, Lublin),
prof. Roman Dziedzic (UP, Lublin), dr Eeva Furman (Finnish Environment Institute – SYKE, Helsinki, Finlandia), prof. Andrzej Giziński (UMK, Toruń), prof. Jan Gliński (czł. rzecz. PAN), prof. Ryszard Gołdyn (UAM, Poznań), prof. Maria Grzybkowska (Uniw. Łodzki),
prof. Marian Harasimiuk (UMCS, Lublin), dr Zita Izakovičova (Slovak Academy of Sciences, Bratislava), prof. Nikołaj Jerczak (Białoruska Akademia Nauk), prof. Stanisław Kłosowski (Uniw. Warszawski), prof. Ryszard Kornijow (UP, Lublin), prof. Volodymyr Koshovyy (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy), prof. Jacek Łętowski (UMCS, Lublin), prof. Vladimir Łoginov (Białoruska Akademia Nauk), prof. Zdzisław Michalczyk (UMCS, Lublin), dr Maria Nijnik (James Hutton Institute, Craigiebuckler, Aberdeen, Wlk. Brytania), prof. Stiepan Pozniak (Państwowy Uniwersytet we Lwowie, Ukraina), prof. Andrzej Prejs (Uniw. Warszawski), dr Jan Igor Rybak (Uniw. Warszawski), prof. Toine Smits (Radboud University of Nijmegen, Holandia), prof. Władysława Wojciechowska(KUL, Lublin), prof. Bogusław Zdanowski (Instytut Rybactwa Środlądowego, Olsztyn)

Komitet Redakcyjny
dr hab. Krzysztof Czernaś (UP, Lublin), dr Joanna Sender (UP, Lublin),
mgr inż. Marek Rozmus (PAN O/Lublin){tab=Sprzedaż i prenumerata}